Хажуу талаа хаах
banner close

MUNKH
Membership Services

Membership system with special
benefits for customers who love MUNKH

Та шинэ гишүүнээр бүртгүүлснээр тээврийн зардлын 5,000₮-ийн хөнгөлөлтийн купон авна.

GET UP TO 5,000₮ BENEFITS FOR NEW SIGN-UPS

Гишүүнчлэлийн хөнгөлөлтийн урамшуулал үзүүлнэ

GET UP TO 5,000₮ BENEFITS FOR NEW SIGN-UPS

Гишүүнчлэлийн түвшнээр үзүүлэх хөнгөлөлтийн урамшуулал

SEND PRODUCT CERTIFICATES THROUGH THOROUGH INSPECTION

Нууц үг солих

Үнэ цэнтэй хувийн мэдээллээ хамгаалахын тулд нууц үгээ үе үе өөрчлөхийг зөвлөж байна.

※ Нууц үг нь англи том үсэг, жижиг англи үсэг, тоо, тусгай тэмдэгт зэргээс дор хаяж 2-г хослуулан 8-20 тэмдэгтээс бүрдэх ёстой

  • Одоогийн нууц үг
  • Шинэ нууц үг
  • Шинэ нууц үг шалгах